Zemní a výkopové práce

Nabízíme kompletní realizaci zemních a výkopových prací malého a středního rozsahu pro výstavbu rodinných domů, průmyslových objektů, parkovišť a sportovních areálů v regionu jižní Moravy.  Vyhloubíme základy pro malé stavby, rodinné domy a průmyslové stavby, provedeme výkopové práce pro stavbu bazénů, septiků, čističek, jímek a pro rozvody inženýrských sítí. Máme k dispozici veškerou techniku pro zemní a výkopové práce.

Během všech našich prací klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a také na šetrnost k životnímu prostředí.

ZEMNÍ PRÁCE

 • úprava terénů
 • zemní práce pro výstavbu domů, parkovišť a jiných ploch
 • příprava území pro výstavbu obytných a průmyslových objektů
 • skrývka ornice a přesun zeminy

VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • hloubení základů pro sklepy, garáže, rodinné domky a průmyslové objekty
 • výkopové práce pro rozvod všech inženýrských sítí
 • výkopové práce pro jímky, septiky a bazény
 • výkopové a přípravné práce pro stavby
 • výkopové práce pro kolektory tepelných čerpadel a čističky odpadních vod

DEMOLICE

 • demolice budov, rodinných domů a jiných staveb
 • demolice průmyslových objektů a areálů
 • bourání betonových a zpevněných povrchů

OSTATNÍ PRÁCE

 • skládání a vykládání palet
 • odstraňování přírodních překážek (např. pařezů, stromů)
 • odstraňování kalamit – tornádo, sníh